Buňka

Buňka

Buňka je základní stavební a funkční jednotka všech organismů.  Podle stavby rozlišujeme dva typy buněk – prokaryotické a eukaryotické

Prokaryotické buňky nemají pravé jádro, pouze DNA a podle různých odlišností (např. ve složení buněčné membrány a buněčné stěny) rozeznáváme: archea a bakterie.

Eukaryotické buňky mají pravé jádro a rozlišujeme buňky: rostlin, živočichů a hub.

Obr. 1: Typy buněk

Zdroje
  • CAMPBELL, Neil A et al. Biology: concepts. 4th ed. San Francisco: Benjamin Cummings, c2003, xxxvii, 781 p. ISBN 080536627X.
  • DVORSKÁ, Michaela. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo: VY_32_INOVACE_BIO_1ROC_14.  Registrační číslo CZ.1.07/1. 5.00/34.0084. Zdroj: http://www.szesprerov.cz/9/dvorska/dum_14_BIO.pdf
  • JONES, Mary and JONES, Geoff. Biology. Cambridge University Press, 2002. ISBN 0 521 45618 5 paperback
  • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-268-5.
Přílohy
bunka pdf.pdf Stáhnout
Čti také

Prokaryotická buňka 
Prokaryotická buňka je jednodušší. Biomembrána se u ní vyskytuje jen na povrchu. Uvnitř neobsahuje žádné části ohraničené biomembránou.

Historie

 Robert Hooke (*18.7.1635 - † 3. 3.1703)

Anglický vědec Robert Hooke studoval za pomoci primitivního mikroskopu vlastní výroby stavbu korku a našel v něm jakési prázdné dutinky, které mu připomínaly buňky včelích plástů, a tak je podle nich pojmenoval: cellulae (lat.) - buňky. Robert Hooke byl tedy první, kdo pozoroval buňky. Smyslu a funkci toho, co pozoroval, ale nerozuměl a rozumět ani nemohl.

 

 

 

Opakování

Opakování pro žáky ZŠ

Vyjmenuj dva základní typy buněk.

Uveď příklad eukaryotické buňky.

Testy