Bakterie

Bakterie

Bakterie (Bacteria) jsou jednobuněčné prokaryotické organismy, které nikdy netvoří tkáně. Vznikly před 3–3,5 miliardami let a jsou to pravděpodobně nejstarší buněčné organismy. Studiem bakterií se zabývá bakteriologie.

Obr. 1: Stromatolity - vznikaly činností bakterií a sinic

Bakterie jsou všudypřítomné. Mají význam v globálním oběhu živin. Často žijí symbioticky s jinými organismy nebo jako komenzálové (např. bakterie ve střevech člověka). Na druhé straně jsou bakterie původci mnohých nemocí – patogenní bakterie. Další druhy člověk využívá v potravinářském a chemickém průmyslu. Vědci využívají bakterie ve výzkumu (Escherichia coli).

Zdroje

Obrázky:

Odkaz

Rozmanitost světa bakterií:

http://www.microbiologyinpictures.com/index.html

Doplňující učivo

Zařazení domény Bakterie do přirozeného systému živé přírody

a) nebuněčné živé soustavy (viry)

b) buněčné živé soustavy jsou tvořeny dvěma typy buněk: prokaryotickým a eukaryotickým

Buňky prokaryotického typu tvoří dvě domény:

1) Bakterie

2) Archea

 

 

Doplňující učivo

Archea

Doména Archea se nachází v systému živé přírody jako samostatná skupina prokaryotických organismů teprve nedávno. Pojem Archea je znám od roku 1977. Od bakterií a eukaryot je odlišuje stavba buňky a metabolické pochody.

Na Zemi se objevili před 3,5 miliardami let. Vyskytují se v různých, často extrémních, prostředích. Nachází me je na místech s vysokou teplotou (80°C, některé druhy až 120°C), extrémním pH (pH 0) nebo na místech s vysokým obsahem solí (20 - 25%). Hrají velkou roli v koloběhu prvků na Zemi.

Obr. 2: Archea v extrémních prostředí, jako jsou horká vřídla (rozměry vřídla: asi 75×91 m), letecký snímek