Elektrostatika

V těchto kapitolách si vysvětlíme děje, které vznikají v okolí elektricky nabitých těles a jak tyto tělesa vnikají. Jejich vzájemné působení a vznik elektrického pole. Navážeme na to, jak se bude chovat vodič nebo izolant v elektrickém poli a jaký to má význam pro elektrotechniku. Jak se tyto poznatky používají v elektrotechnické praxi.