Keramické systémové komíny pro všechny druhy paliv

Keramické systémové komíny pro všechny druhy paliv

Anotace oblasti

Systémové keramické vícevrstvé komíny jsou takové, jejichž komínová vložka je z keramického materiálu a kromě obvyklých vlastností musí zajišťovat odolnost proti účinkům spalin všech druhů paliv. Musí být odolné proti vyšším provozním teplotám spalin, plnit vysoké nároky na protipožární bezpečnost objektu a umožňovat čištění průduchu od sazí. Důležitá je odolnost proti vlhkosti, resp. i proti účinkům kondenzátu spalin. Předpokládají se oba druhy provozu (suchý i mokrý provoz) s požadavky na odolnost proti vyhoření sazí i na schopnost jímání a odvodu kondenzátu. Při stavbě komína je nutno zvolit takový typ, aby jeho vlastnosti a odolnost odpovídaly provozním podmínkám spotřebiče paliv. Při volbě systémového komína pro všechny druhy paliv je nutno respektovat omezenou možnost pozdější změny připojení spotřebiče na jiný druh paliva.

 

obrazek

Obr. 1: Systém Heluz multi

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Systém Heluz - jednoduchá montáž

 

Zdroje

Obrázky: