Keramický systémový komín pro tuhá paliva

Keramický systémový komín pro tuhá paliva

Anotace oblasti

Systémový komín pro odvod spalin od spotřebiče pevných paliv musí kromě obvyklých vlastností zajišťovat odolnost proti vyšším provozním teplotám spalin, plnit vyšší nároky na protipožární bezpečnost objektu a umožňovat čištění průduchu od sazí. U komína se předpokládá suchý provoz bez zvláštních požadavků na odolnost proti vlhkosti.

Význam a funkce komínového pláště

Komínový plášť zajišťuje pevnost a stabilitu konstrukce komína. Musí mít potřebný tepelný odpor, který brání prostupu tepla na vnější povrch a tím zamezuje nežádoucí ochlazování spalin.

Komínový plášť

  • Plášťové tvarovky z betonové směsi s jedním nebo více průduchy pro instalaci komínové vložky, případně v kombinaci s průduchem vzduchovým nebo instalačním. Jedná se o kostky s plnými stěnami z lehčené betonové směsi (např. SCHIEDEL). Do průduchu je instalována komínová vložka. Pojivem je speciální tmel výrobce.
  • Plášťové tvarovky z jílovité směsi, tvarované lisováním, vypálené v cihlářské peci a v konečné fázi zabroušené (např. HELUZ). Dvě tvarovky tvoří průduch pro instalaci komínové vložky. Plášť z těchto tvarovek vykazuje dobrou tepelněizolační vlastnost díky dutinové konstrukci. Pojivem je speciální tmel výrobce.
  • Plášťové tvarovky z ocelového plechu tvarované lisováním a svařováním do potrubí, ohybů a dalších prvků (např. SCHIEDEL KERANOVA). Prvky se spojují zasouváním, resp. pomocí spojovací objímky.

 

obrazek

Obr. 1: Plášťové tvarovky

Komínová vložka

  • Keramická vložka silnostěnná – prvky se vyrábějí ze speciální  jílovito-šamotové směsi, formované do tvaru trubek různých průměrů, s délkou 330 mm a tloušťkou stěny 15 mm, s drážkami (například SCHIEDEL UNI PLUS), pro vytvoření pevného spoje, vypálené vysokou teplotou. Mají nízkou nasákavost (do 20 %), vysokou pevnost, odolnost proti vysoké teplotě, včetně teploty vyhoření sazí. Sestavuje se „po vodě“ a spáry se těsní speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin.
  • Keramická vložka tenkostěnná – prvky se vyrábějí ze speciální  jemnozrnné keramické směsi, formované do tvaru drážkovaných trubek různých průměrů, s délkou 1330 mm a tloušťkou stěny 5 mm, lisované vysokým tlakem (např. SCHIEDEL KERANOVA). Prvky jsou opatřeny spojovací manžetou, spojují se zasouváním „po vodě“ a těsní se speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin. Výhodou vložky je nižší hmotnost i nasákavost.
  • Tepelně izolační vrstva – nejčastější formou je tepelně izolační rohož dodaná výrobcem systémového komína, upravená pro vkládání do mezery mezi vložkou a pláštěm. Musí mít stanovenou odolnost proti vysoké teplotě (obvykle do 800 oC) a stanovenou minimální hustotu, která má zabránit jejímu sesedání. Další používanou formou je uzavřená vzduchová mezera, využívající vysokou tepelně izolační schopnost uzavřené vzduchové vrstvy.

 

Obr. 2: Plášťové tvarovky

 

Obr. 3: Kovová vložka

 

 

 

 

Zdroje

Obrázky:

 

Přílohy
montážni návod keramo.pdf Stáhnout
Kontrolní otázka

K čemu slouží tepelná vložka u komínů?

Testy