Instalatér

Zaměření oboru:

Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělání. Vytváří základní předpoklady k provádění odborných stavebních činností v oblasti instalačních prací, a to montáž, udržbu a opravy vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů a zařízení; spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami; osazování, připojování různých zažízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.

Délka vzdělání:

3 roky, denní

Způsob ukončení vzdělání:

Závěrečná zkouška

Certifikát:

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, svářečský průkaz ZK 311W01 (plamen), osvědčení pro práci s plastem a mědí.

obrazek

                       Obr. 1: Instalatér

Zdroje

Obrázky:

Video
This div will be replaced by the JW Player.

O oboru Instalatér

Obrázek

Obr. 2: Výrobce potrubí

Obrázek

Obr. 3: výrobce kotlů

Odkaz

http://www.tzb-info.cz/