Podle teplonosné látky

Podle teplonosné látky

Teplonosná látka se používá k přenosu tepla od zdroje tepla do místa spotřeby. Používají se tekutiny.

Požadavky na teplonosné látky:

 • velká tepelná kapacita c [Wh/kg. K],

 • běžná dostupnost a finanční nenáročnost,

 • chemická stálost při provozu (teplota, tlak),

 • možnost snadné regulace tepelného výkonu,

 • nesmí docházet k chemickým reakcím s materiály jednotlivých součásti OS.

Druhy teplonosných látek

Voda je nejpoužívanější teplonosnou látkou.

 • Teplá voda (do 100 °C) běžné vnitřní otopné systémy, teplotní spád (90/70°C).

 • Horká voda (nad 100 °C ) u dálkového přenosu tepla, teplotní spád (120/70 °C; 150/70°C).

Používá se pro vodní soustavy.

obrazek

                    Obr. 1: Voda

Pára - využití je vázáno na tlak páry.

 • Vysokotlaká - max. přetlak nad 70 kPa.

 • Nízkotlaká - max. přetlak do 70 kPa.

 • Podtlaková - nižší tlak než atmosférický (omezené využití, jen u výškových budov).

Používá se pro parní soustavy.

obrazek

                     Obr. 2: Pára

Vzduch - dnes používán v souvislosti s klimatizací.

Používá se pro teplovzdušné soustavy.

Ostatní teplonosné látky

 • nemrznoucí směs,

obrazek

                            Obr. 3: Nemrznoucí směs

 • minerální a syntetické oleje.

                                Obr. 4: Olej

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Prezentace:

Kontrolní otázka

Jaké jsou nejdůležitější požadavky na teplonosné látky?

Vhodné i pro žáky ZŠ

Vyjmenuj alespoň 3 teplonosné látky.

 

Samostatná práce

Přečtěte z grafu hodnotu trojného bodu.

http://www.enviroexperiment.cz/files/16_66_308_b.png

Víte, že ...

voda

pára

olej

klimatizace