Podle počtu trubek

Podle počtu trubek

Jedna trubka

V rozvodu otopné soustavy je použito pouze jedné trubky, která se použije pro dopravu vody v okruhu KOTEL - OTOPNÉ TĚLESO - KOTEL. Znamená to, že teplota vody se průtokem otopnými tělesy postupně snižuje. Není odděleno potrubí s topnou a vratnou vodou. Jednotlivá OT jsou řazena sériově. Nazývá se jednotrubková soustava.

obrazek

Obr. 1: Jednotrubková soustava

K - kotel UT, OT - otopné těleso, EN - expanzní nádoba, Č - čerpadlo

Dvě trubky

V rozvodu otopné soustavy je použito dvou trubek. V jedné trubce je dopravovaná voda topná a v druhé trubce voda ochlazovaná. Je odděleno připojovací potrubí s topnou a potrubí vratné s  vratnou vodou. Jednotlivá OT jsou řazena paralelně. Nazývá se dvoutrubková soustava.

obrazek

Obr. 2: Dvoutrubková soustava

K - kotel UT, Č - čerpadlo, OT - otopné těleso, EN - expanzní nádoba

Zdroje
  • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Prezentace:

Obrázky:

  • Obr. 1; 2: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

Jak rozdělujeme otopné soustavy podle počtu trubek?

Která ze soustav je běžnější jednotrubková nebo dvoutrubková?

 
Doplňující učivo

jednotrubkové soustavy

http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady&id=6