Podle směru proudění teplonosné látky

Podle směru proudění teplonosné látky 

Ve stejném směru

Teplonosná látka v připojovací potrubí připojovacím potrubí (přívodním a vratném) proudí stejným směrem - souproudé provedení (systém Teichman).

obrazek

Obr. 1: Souproudé provedení

OT - otopné těleso

V opačném směru

Teplonosná látka v připojovací potrubí připojovacím potrubí (přívodním a vratném) proudí v opačném směru – protiproudé provedení.

obrazek

Obr. 2: Protiproudé provedení

OT - otopné těleso

Zdroje
  • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

  • Obr. 1;2: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
Kontrolní otázka

Nakresli schéma vedení proudění otopné látky

Vhodné i pro žáky ZŠ

Jakým směrem proudí voda v otopné soustavě u vás ve  škole?