Podle uspořádání hlavního rozvodu

Podle uspořádání hlavního rozvodu

Klasické uspořádání

  • Hlavní rozvod (ležatý a stoupací rozvod) je větvený s postupným dělením průtoku do jednotlivých částí rozvodu (ležaté, stoupací, připojovací potrubí) až k otopnému tělesu nebo otopné ploše.

  • Není  použit patrový rozvaděč .

obrazek

Obr. 1: Bez patrových rozvaděčů

K - kotel UT, OT - otopné těleso, EN - otevřená expanzní nádoba

Progresivní uspořádání

  • Centrální stoupačka je v každém patře objektu napojena na patrový rozvaděč.

  • V rozvaděčích dochází teprve k zásadnímu dělení průtoku do horizontálně uspořádaných připojovacích potrubí k otopným tělesům nebo otopným plochám.

  • V rozvaděčích jsou soustředěny uzavírací měřicí a další armatury pro etážový topný okruh.

obrazek

Obr. 2: S patrovými rozvaděči

K - kotel UT, Č - čerpadlo, OT - otopné těleso, EN - tlaková expanzní nádoba, PV - pojišťovací ventil, R - patrový rozvaděč

Zdroje
  • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

  • Obr. 1;2: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
Kontrolní otázka

Nakresli schéma klasického uspořádání hlavního rozvodu  otopné soustavy.

Nakresli schéma progresivního uspořádání hlavního rozvodu  otopné soustavy .

Vhodné i pro žáky ZŠ

Zjisti, jaké uspořádání hlavního rozvodu máte ve škole?