Základní části vytápění

Základní části vytápění

Každá soustava teplovodního vytápění se skládá z několika základních částí neboli zařízení.

obrazek

Obr. 1: Základní části soustavy

K - kotel UT, TV - potrubí topné vody, VV - potrubí vratné vody, OT - otopné těleso, EN - otevřená expanzní nádoba, PP - pojistné potrubí, T - tlakoměr, TE - teploměr

Zdroj tepla

Zajišťuje ohřátí vody na pracovní teplotu. Nejčastěji je to kotel UT.

obrazek

Obr. 2: Kotel

Rozvody

Zajišťují oběh vody mezi kotlem a otopným tělesem.

  • potrubí topné (teplé) vody,

  • potrubí vratné (ochlazené) vody.

obrazek

Obr. 3: Rozvody

Otopná tělesa

Jsou zdrojem tepla pro vytápěnou místnost. Přivedená topná voda se ochlazuje a předává teplo do vytápěné místnosti.

obrazek

Obr. 4: Otopná tělesa

Zabezpečovací zařízení

Zajišťuje bezpečnost provozu otopné soustavy ústředního vytápění (expanzní nádoba, popř. pojišťovací ventil).

obrazek

Obr. 5: Zabezpečovací zařízení

Měřicí a regulační zařízení

Zajišťují:

  • kontrolu základních provozních hodnot vody (teploty a tlaku),

  • hospodárný provoz.

obrazek

Obr. 6: Termostat  

     Obr. 7: Hydraulický vyrovnávač tlaků

Zdroje
  • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Prezentace:

Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ:

Jaké jsou základní části otopné soustavy?