Otopná tělesa

Otopná tělesa

Jsou v soustavě teplovodního vytápění výměníky zajišťující přenos tepla z teplonosné látky (voda) do vnitřního prostředí.

Základní údaje otopných těles (OT):

 • rozměry

 

obrazek

Obr. 1: Rozměry otopného tělesa

B - hloubka, H - stavební výška, h - připojovací rozteč, L - celková délka OT, L´- délka montážního prvku

 • tepelný výkon Q (W),

 • druh teplonosné látky,

 • maximální provozní teplota,

 • max. provozní přetlak (zkušební přetlak 1,3 krát větší než provozní),

 • připojovací závit ½“,

 • hmotnost kg/m; kg/ks,

 • vodní objem dm3/m ; dm3/ks,

 • přestupní plocha m2/m,

 • tlakové ztráty (Pa),

 • životnost , vzhled.

Rozdělení otopných těles

Podle materiálu teplosměnné plochy:

 • litinová,

 • ocelová,

 • hliníková.

Podle způsobu napojení OT:

 • boční

dvoubodové (jednostranné, oboustranné)

obrazek

Obr. 2Boční napojení OT- dvoubodové

jednobodové

 

obrazek

Obr. 3: Boční napojení OT- jednobodové

 • spodní:

levé, pravé, středové

obrazek

Obr. 4: Spodní OT

Dle konstrukce:

 • článková

  • článkový princip umožňuje sestavení otopného tělesa o požadovaném výkonu a rozměrech,

  • ke spojní jednotlivých článků slouží vsuvka s pravolevým závitem.

obrazek

Obr. 5: Článková otopná tělesa

 • desková

  • jsou vyráběna v jednoduchém, zdvojeném nebo tří deskové provedení,

  • základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky,

  • deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými svary,

  • ocelový plech válcovaný za studena, tl. 1,25 mm,

obrazek

Obr. 6: Desková otopná tělesa

 • trubková

  • moderní varianta - průměr trubky 25 x 1,25 mm,

  • hladké, čistitelné, přístupné plochy,

  • různé konstrukční varianty (boční, spodní) možnost zvláštního provedení OT (zalomení, prohnutí), zaoblené rohy,

  • požívají se v koupelnách a u rekonstrukcí.

obrazek

Obr. 7: Trubková otopná tělesa

 • konvektory

  • skříň, ve které se usměrňuje proudění vzduchu přes výměník a tím i předávání tepla,

  • vzniká přirozený vztlak vzduchu (komínový efekt),

  • kompaktní, zkompletovaná tělesa,

  • podlahový konvektor – v kanálku pod úrovní podlahy,

  • konvektorové lavice.

obrazek

Obr. 8: Konvektory

 • sálavé plochy

požívají se při podlahovém a stěnové vytápění.

Obr. 9: Podlahové vytápění

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Prezentace:

Kontrolní otázka

Jaké jsou základní údaje otopných těles?

Jak můžeme rozdělit otopná tělesa podle materiálu otopné plochy?

Vyjmenuj způsoby napojení otopných těles.

Jak rozdělíme otopná tělesa podle konstrukce, uveď zástupce z každé skupiny.

Vhodné i pro žáky ZŠ

Funguje  otopné těleso jako  výměník?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

napojení otopných těles- vhodné pro ZŠ

Video
This div will be replaced by the JW Player.

montáž podlahového topení