Oběhová čerpadla v otopných soustavách

Oběhová čerpadla v otopných soustavách

Čerpadla jsou instalována přímo do potrubí otopné soustavy. Pokrývají veškeré tlakové ztráty ∆p v otopné soustavě, které vznikají v důsledku průtoku vody, nikoliv překonáváním geodetické výšky. Výška budovy se neprojeví při stanovení celkových tlakových ztrát.

obrazek

Obr. 1: Oběhové čerpadlo

Požadavky na čerpadla:

 • spolehlivost (vysoký počet provozních hodin),
 • hospodárnost (malá spotřeba el.),
 • účinnost,
 • nízká hlučnost.

Odstředivá čerpadla

Jsou dnes nejvíce používaná v topenářské praxi. Konstrukčně je typické kompaktní uspořádání, kdy je společný hřídel čerpadla a elektromotoru.

Základní části:

 • oběžné kolo s lopatkami,
 • spirální skříň.

obrazek

Obr. 2: Základní části oběhového čerpadla

1 - lopatky, 2 - spirální skříň

Provedení:

 • mokroběžná,
 • suchoběžná.

Mokroběžná čerpadla

 • rotor motoru i oběžné kolo jsou ponořeny ve vodě,
 • ložiska (keramika, grafit) mazána vodou,
 • chlazení nepotřebuje ventilátor - nízká hlučnost,
 • nejčastější použití v provedení in-line (sací i výtlačné hrdlo v úhlu 180 °).

obrazek

Obr. 3: Mokroběžné čerpadlo

Suchoběžná čerpadla

 • oddělená a utěsněná část vodní od části pohonné (motor),
 • ložiska samostatné mazání,
 • motor chlazen vzduchem.

obrazek

Obr. 4: Suchoběžné čerpadlo

Čerpadlo v otopné soustavě

Vzájemné působení čerpadla a rozvodu je vyjádřeno dvěma parametry:

 • objemovým průtokem Q (m 3/h, l/s ) = součet tepelných požadavků OT (tepelné ztráty budovy),
 • tlakový m přínosem = hodnota tlaku ,aby se překonaly veškeré odpory v OS.

Grafické vyjádření těchto požadavků se nazývá charakteristika čerpadla a charakteristika potrubní sítě.

obrazek

Obr. 5: Charakteristika potrubní sítě a charakteristika čepadla - graf

Při zakreslení obou charakteristik do jednoho grafu se křivky protnou v tzv. provozním bodě.

Provozní bod vyjadřuje:

 • objemový průtok v dané potrubní síti,
 • tlakový přinos čerpadla = tlakové ztrátě potrubní sítě,
 • soustav s konstantním průtokem je provozní bod na stejném místě.
Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Je důležitá výška budovy při stanovení výkonu čerpadla?

Jaké znáš druhy oběhových čerpadel dle provedení?

Co je to provozní bod?

Vhodné i pro žáky ZŠ

Vyjmenuj základní části čerpadla.

 
Prezentace
Čerpadla.pptx