Směšovače

Směšovače

Jsou jedním ze základních prvků regulace teplovodní otopné soustavy. Používají se dva základní způsoby regulace:

 • změna množství teplé vody, která proudí do místa spotřeby,
 • změna teploty topné vody, která proudí do místa spotřeby.

Směšovače mohou být použity s těmito funkcemi:

 • směšovací,
 • přepouštěcí,
 • rozdělovací.

Směšovací armatury jsou konstrukčně řešeny jako ventily nebo klapky. Podle konstrukčního uspořádání se rozlišují:

 • čtyřcestné,

 • trojcestné.

Čtyřcestný směšovačobrazek

 • klapky - netěsní v krajních polohách,
 • materiál - mosaz, ocel, litina,
 • ovládání - páka z vnější strany;
 • funkce čtyřcestného :

  • směšovací,
  • přepouštěcí;
 • dva okruhy:otlový,

  • topný s OT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Obr. 1: Čtyřcestný směšovač 
  • ochrana ocelového kotle před nízkoteplotní korozí - rosení kotle; t ≥ 65 °C,
 • schéma zapojení.

schéma

Obr. 2: Schéma zapojení - čtyřcestný směšovač

K - kotel, OT - otopné těleso

Trojcestný směšovačobrazek

 

 • klapka, ventil,

 • funkce trojcestného :směšovací,  

  • rozdělovací.
 • nerozděluje OS na dva okruhy,

 • schéma zapojení.

                                                                                                                                                        Obr. 3: Trojcestný směšovač

obrazek

Obr. 4: Schéma zapojení - trojcestný směšovač

K - kotel, OT - otopné těleso

 

Technické parametry směšovačů:

 • rozměr DN a způsob napojení,

 • maximální provozní tlak,

 • maximální provozní teplota,

 • rozsah regulace.

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Prezentace:

Kontrolní otázka

Jaké funkce mají směšovače v otopné soutavě?

Který směšovač rozděluje otopnou soustavu na dva okruhy?

Vhodné i pro žáky ZŠ

Jaké druhy směšovačů znáš?