Trubní armatury

Trubní armatury

Jsou nutné pro provoz jednotlivých zařízení a prvků otopné soustavy. Trubní armatury jsou instalovány přímo do trubního rozvodu a umožňují:

 • uzavření průtoku,

 • měření hodnot (teplota, tlak, průtok…),

 • vypouštění napouštění OS,

 • kompenzace a dilatace,

 • regulace průtoku,

 • regulace tlakových rozdílů - hydraulický vyrovnávač tlaků.

Při volbě armatury je nutné zohlednit následující údaje:

 • Konstrukční řešení (ventil, kohout, šoupátko, klapka),
 • provozní podmínky (tlak, teplota),
 • rozměry (DN, manipulační prostor…),
 • hmotnost,
 • provedení (přímé, rohové, šikmé…),
 • určení (samotížná, nucená soustava…),
 • způsob napojení (závit, příruba …),
 • materiál (bronz, mosaz, slitiny s odolností proti korozi).

Druhy armatur

 • uzavírací

  • ventil, šoupátko - přímý, šikmý…

obrazek

Obr. 1: Ventil přímý, šikmý

obrazek

Obr. 2: Šoupátko

1 - šoupátko bez vypouštěcího ventilu, 2 - šoupátko s vypouštěcím ventilem, 3 - šoupátko v řezu

 • kohout

obrazek

Obr. 3: Kohout kuželový

1 - těleso kohoutu, 3 - uzavírací kužel, 4 - čtyřhran pro nasazení klíče

obrazek

Obr. 4: Kohout kulový

1  - ovládací rukojeť, 2 - těleso kohoutu, 3 - koule

 • klapka - uzavírací…

obrazek

Obr. 5: Klapka

1 - uzavírací otočný segment, 2 - těsnící lišta, 3 - oka pro šrouby příruby, 4 - ovládací páka

obrazek

Obr. 6: Kompenzátor

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

 • Obr. 1;2;3;4;5: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
 • Obr. 6: [online]. [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0031/003149o12.gif.

Prezentace:

Kontrolní otázka

Vyjmenuj základní druhy armatur dle použití.

Co všechno musíme zohlednit při výběru armatury?

Vhodné i pro žáky ZŠ

Vyjmenuj  názvy základních  armatur.