Regulace

Regulace

Pro racionální využití energie, finančně nákladné, ale návratné. Zajišťuje tzv. komfortnost:

 • tepelná pohoda prostředí 20 - 22 °C,
 • zvýšení teploty v interiéru o 1 °C,  zvýšení o 6 % nákladů.

Regulaci otopné soustavy teplovodního vytápění tvoří:

 • termostatický ventil (hlavice) - umístěný na otopném tělese, reguluje průtok vody tělesem,

 • směšovací ventily - podle teploty vnitřní i vnější se reguluje teplota otopné vody,

 • termostat - vypíná a zapíná kotel nebo je napojen na směšovací ventil, regulace otopné vody.

Při centrálním vytápění je nutná regulace na všech stupních.

Úspornost provozu zajišťuje také:

 • tepelná izolace objektu,

 • izolace rozvodů a minimalizace jejich délky,

 • spalovací a provozní účinnost zdrojů tepla (kotle),

 • udržování minimálního tepelného spádu mezi vnitřkem objektu a vnějším prostředím - ekvitermní regulace.

Centrální regulace ve zdroji podle teploty interiéru -ti

Princip:

 • Směšování topné vody z kotle a vratné vody z topného okruhu, rychlé přizpůsobení potřebám uživatele,

 • referenční místnost,

 • termostat,

  • prostorový (pokojový) termostat, kotlový termostat,

  • časový programátor (spínací hodiny),

  • automatické přepínání žádané hodnoty teploty během denních (nočních) topných intervalů,

  • protimrazový režim udržování minimální teploty (např. 5 °C),

  • předvolby počtu zapnutí a vypnutí kotle za hodinu (cyklování zkracuje životnost kotle).

 • využití:

  • byty, větší prostory - sály, haly, prostory s dalšími tepelnými zisky - slunce, výroba.

obrazek

Obr. 1: Regulace podle teploty interiéru

K - kotel, OT - otopné těleso, M - servopohon směšovače, 1 - teplotní čidlo vnitřní, 2 - teplotní čidlo na potrubí topné vody

Centrální regulace ve zdroji podle teploty extriéru - te

 • princip:

  • Směšování topné vody z kotle a vratné vody z topného okruhu je regulovaná na základě signálu z ekvitermního regulátoru, v něm se zpracovává navíc údaj o vnější teplotě měřené teploměrem na fasádě domu,

  • čidlo te-sever, severozápad fasády,

  • čidlo topné vody za směšovačem a čerpadlem.

tzv, ekvitermní regulace

obrazek

Obr. 2: Regulace podle teploty exteriéru

K - kotel, OT - otopné těleso, M - servopohon směšovače, 1 - teplotní čidlo venkovní, 2 - teplotní čidlo na potrubí topné vody

nastavované parametry:

 • topné křivky,
 • hodnota hlavní teploty,
 • hodnota snížené teploty,
 • časový program-spínací hodiny.

V jednotlivých částech OS - zónová regulace

obrazek

Obr. 3: Zónová regulac

Místní regulace - termostatický ventil (termohlavice)

Regulují v závislosti na požadované teplotě v místnosti v kombinaci s ekvitermní regulací. Jsou nasazené na ventilech. V závislosti na teplotě přivírají nebo otvírají průtok vody topným tělesem tak, aby teplota kolem hlavice odpovídala žádané teplotě v místnosti.

obrazek

Obr. 4: Termostatický ventil (hlavice)

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Prezentace:

Kontrolní otázka

 

Vyjmenuj hlavní druhy regulace.

Jaké další vlivy mohou ovlivnit úspornost provozu?

Vhodné i pro žáky ZŠ

Zjisti, jaký typ termohlavice je na otopném tělese u  vás ve třídě.

 
Video
This div will be replaced by the JW Player.

ekvitermní regulace