Konstrukční části budov, nosné systémy

Konstrukční části budov, nosné systémy

Každá budova je sestavena z několika typů konstrukčních prvků do jednoho celku, kterému se říká konstrukční systém. Těmito prvky jsou zejména stěny, sloupy, stropní desky, trámy, průvlaky, klenby, schodiště, základové konstrukce atd. Tyto prvky jsou vzájemně propojeny a mají za úkol přenést veškeré na ně působící zatížení do základů a následně do základové půdy pod základy.

obrazek

Obr. 1: Hrubá stavba domu

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora. Hrubá stavba domu.
  • Obr. 2: Autor neznámý. Konstrukce budovy ze dřeva [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www:http://stavba.tzb-info.cz/deskove-materialy-na-bazi-dreva/7891-unikatni-reseni-firemniho-sidla-koncernu-juwi-ve-worrstadtu.
Obrázek

Obr. 2: Konstrukce budovy ze dřeva