Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou základní statickou částí každého objektu. Přenášejí veškeré zatížení od stropů, schodišť a zastřešení až do základů objektu. Spolu s vodorovnými konstrukcemi mají rozhodující vliv na stabilitu a tuhost celé budovy.

Mezi svislé nosné konstrukce patří zdi, pilíře a sloupy.

Svislé nosné konstrukce se provádějí v různých materiálových variantách (z cihel, betonu, oceli, dřeva atd.) a v různém technologickém provedení, jako konstrukce zděné (zdí se z kusového staviva na tenkou vrstvu spojovacího materiálu), montované (montuje se na stavbě z předem vyrobených dílů) nebo monolitické (vyrábí se na stavbě litím betonové směsi do předem vyrobeného bednění).

obrazek

Obr. 1: Výstavba zděné konstrukce

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora. Výstavba zděné konstrukce.
  • Obr. 2: Autor neznámý. Dřevostavba [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.bartos.cz/cs/drevostavba-se-sloupovou-konstrukci-41.html.
  • Obr. 3: Autor neznámý. Stavba z betonu [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://stavbaweb.dumabyt.cz/Rodinne-domy-a-vily/Betonovy-dum-u-Prahy.html.
  • Obr. 4: Autor neznámý. Stavba z oceli [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.corti.cz/portfolio_single_domy_1.html.
Obrázek

Obr. 2: Dřevostavba

Obrázek

Obr. 3: Stavba z betonu

Obrázek

Obr. 4: Stavba z oceli