Povrchové úpravy

Povrchové úpravy

Povrchové úpravy jsou dodatečně prováděné vrchní vrstvy stavebních konstrukcí – omítky, obklady, malby, nátěry, tapety. Vytvářejí ochranu konstrukcí před nepříznivými vlivy prostředí a také zvyšují jejich odolnost proti mechanickým nebo biologickým vlivům. Povrchovými úpravami lze docílit zlepšení některých vlastností stavebních konstrukcí – akustických, tepelně izolačních, vodoizolačních, hygienických. Vhodným výběrem materiálu povrchové úpravy, jeho strukturou a barevností lze výrazně ovlivnit vzhled interiéru i celé budovy.

 

Ontario světlé-obklad z umělého kamene

Obr. 1: Obklad fasády domu

Zdroje

Obrázky:

Obrázek

Obr. 2: Keramický obklad v interiéru

Obrázek

Obr. 3: Vzorník barev nátěrových hmot