Stropy, klenby, podhledy

Stropy, klenby, podhledy

Stropy jsou vodorovné konstrukce, které rozdělují budovu po výšce na jednotlivá podlaží a zajišťují funkci jak statickou, tak akustickou, protipožární a tepelně-technickou. Stropní konstrukce musí být dostatečně únosné a musí bezpečně přenášet všechna zatížení, která na něj působí do svislých nosných konstrukcí – sloupů, stěn. Strop se skládá z nosné konstrukce stropu, podlahové konstrukce a konstrukce podhledu.

Podhled je součástí stropní konstrukce, tvoří její spodní plochu. Podhledy jsou zpravidla upravovány tak, aby působily esteticky, ale musí splňovat další požadavky např. akustické, světelně technické, požadavky požární bezpečnosti, popřípadě tepelně technické. Upravují se omítkami, nátěry nebo obklady. Jsou-li na stropě upevněny potrubní rozvody a elektrické kabely, pak je potřeba je zakrýt a ochránit před požárem samostatnou konstrukcí – většinou zavěšenou podhledovou konstrukcí.

Základní druhy stropů:

 • klenby,

 • dřevěné stropy,

 • monolitické stropy železobetonové,

 • montované stropy,

 • kovové stropy,

 • sklobetonové stropy,

 • zvláštní konstrukce stropů.

 

      

Obr. 1, 2: Příklad křížové klenby

 

Zdroje

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Klenby [online]. [cit. 2014-05-06]. Dostupný na WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Klenba](http://cs.wikipedia.org/wiki/Klenba).
 • Obr. 2: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
 • Obr. 3: Autor neznámý.N. Klenba [online]. [cit. 2014-11-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Klenba.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Strop [online]. [cit. 2014-11-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Strop.

 

Historie

Mezi nejstarší konstrukce stropu patří dřevěné trámové a povalové stropy, kamenné a cihelné klenby. Nejstarší klenby jsou doloženy již ze sumerské architektury. Ve 20. století se stále více začaly používat železobetonové stropy.

Obr. 3: Příklad historické kamenné klenby

Obr. 4: Příklad historického trámového stropu

Vhodné učivo i pro žáky ZŠ.