Vylučovací soustava

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (organa urinaria)

Ve všech buňkách probíhá nepřetržitě látková přeměna, nezbytná pro činnost lidského organismu. V průběhu metabolismu vznikají látky, které organismus nepotřebuje, nebo jsou pro něj přímo škodlivé. Odstraňování těchto škodlivých a přebytečných látek je nezbytné pro správné fungování organismu. Pokud by nedocházelo k jejich odstraňování, přebytečné látky mohou zásadně změnit životní podmínky buněk, a mohlo by dojít k vážnému poškození organismu.

Při závažné poruše činnosti ledvin člověk umírá během několika dnů. Organismus se zbavuje zplodin vyloučením neboli exkrecí. K exkretům řadíme např. močovinu, soli, kyselinu močovou, kreatin aj. Na vylučování látek z těla se podílí dýchací soustava, trávicí soustava i kůže. Nejdůležitější roli při odplavování škodlivin z těla zaujímá vylučovací systém (organa urinaria).

Stavbu vylučovací soustavy můžeme rozdělit na dvě skupiny. První jsou ledviny, druhou skupinu tvoří vývodné cesty močové. Hlavní úloha ale připadá ledvinám, které vychytávají z krve všechny odpadové a přebytečné látky.

Obr. 1: Vylučovací systém

 

Funkce ledvin a vylučovací soustavy

  • Ledviny vykonávají řadu důležitých funkcí. Hrají nezastupitelnou roli v udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostáza). K ní přispívají pohotovými změnami v množství složení odpadního produktu – moči.

  • Jednou z hlavních funkcí je funkce vylučovací. Ledviny očišťují krev od odpadních látek, které se v ní hromadí. Ledviny z těla vylučují přebytek vody a solí, draslíku, dále různé cizorodé látky, jako jsou jedy, těžké kovy a léky. Prostřednictvím moči se z těla odvádějí odpadní produkty látkové přeměny probíhající ve všech tkáních lidského organismu. K nim patří močovina, kreatin, bilirubin, urobilinogen.

  • Dále se ledviny podílí na regulaci tkáňových tekutin, plní tedy funkci regulační. Ledviny jsou i místem tvorby hormonů, např. hormon renin ovlivňuje hladinu krevního tlaku, erytropoetin je zodpovědný za tvorbu červených krvinek v kostní dřeni a hormon ovlivňující vstřebávání vápníku a fosforu ze střev se nazývá kalcitriol. 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.gymhol.cz/povinne-a-volitelne-predmety/biologie/vylucovaci-soustava
  • Obr. 2: Autor neznámý. Biologie člověka. Skola Jecna. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1&intImageId=360
Obrázek

Obr. 2: Uspořádání vylučovací soustavy

Víte, že ...

... za den proteče ledvinami až 15 hl krve? Pro přirovnání je to stejně, jako kolik proteče nohami za stejnou dobu, ale končetiny váží 80 krát více.

... během života vypije průměrný člověk více jak 40 000 l tekutin? Bez vody umírá organismus za 2 -3 dny.
 
Základní pojmy
Vhodné i pro ZŠ Homeostáza - stálé vnitřní prostředí. Moč - produkt filtrace ledvin. Exkrece- vyloučení. Ledvina - párový filtrační orgán.
Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Tvoří se v ledvinách nějaký hormon? Pokud ano, jaký?

Jaké jsou hlavní funkce ledvin?

Co je produktem ledvin?

Zamysli se

Porč jsou ledviny tak důležité pro lidský organismus? Může lidský organismus existovat pouze s jednou ledvinou?