Poruchy a opravy střech

Poruchy a opravy střech

Střechy se provádí z různých materiálů a jsou děleny podle konstrukce, tvaru a také sklonu střech.

Střechy dělíme:

 • Ploché mají malý sklon do 10°,

Obr. 1: Ploché střechy

 • Šikmé mají sklon od  10° do 45°,
 • Strmé mají sklon větší ne 45°.

Obr. 2: Šikmá střecha

Opravy střech se řeší:

 • Rekonstrukcí, kde probíhají zásadní a velké zásahy do nosné konstrukce,
 • Sanací střechy,  kde se opraví poškozené části nebo výmění dle potřeby  za nové,

Obr. 3: Nedostatečný sklon střechy

 • Jinou konstrukci, zde dojde k celkové výměně konstrukce i tvaru.

Dřevěné konstrukce střech jsou ohroženy zanedbanou péčí a údržbou, ale také dřevokazným hmyzem a houbami.

Obr. 4:Tesařík krovový

Obr. 5:Poškození střech zatékáním

 U střech je velice důležité, aby do konstrukce střechy nezatékalo, měla kvalitní střešní krytinu a dobře provedené tepelně izolační vrstvy.

Ploché střechy

Projevem poruch u plochých střech jsou změny tvaru a povrchu. Vznikají působením povětrnostních vlivů. Vlhkost zapříčiňuje vnik kondenzátu vlivem vodních par a následné pronikání do konstrukce, který ji negativně ovlivňuje a poškozuje.

Odstraňování těchto poruch:

 • Teplotní změny na konstrukci se eliminují dilatačními spárami z kvalitních tepelně izolačních materiálů,

Obr. 6: Dilatační spára - plochá střecha

 • účinky vlhkosti stavební a vzdušné odstraňujeme tak, že stavební materiál používaný k provedení střešní konstrukce musí být vyschlý,
 • Dále konstrukce chráníme provedením odvětrávacích kanálků a vkládáním patřičné parozábrana

Obr. 7: Větrání střechy

 

Obr. 8: Parozábrana izolace proti prostupu vodních par

Důležité je při provádění opravných prací konstrukcí střech používat správné technologické postupy a materiál.

 

Obr. 9: Izolace šikmá střecha

Používané materiály pro tepelné izolace jsou:

Obr. 10: Extrudovaný polystyren střešní

 

Obr. 11: Polystyreny extrudované

 

Obr. 12: Polystyren expandovaný bílý

 • Pěny polyuretanové,

Obr. 13: Nástřik PUR pěnou

 • Minerální vlny.

Obr. 14: Izolace minerální vlnou

Používané materiály hydroizolační jsou:

 • Bitumenové pásy s ochranným posypem,

Obr. 15: Bitumenové izolační pásy s posypem

 • Plastové pásy na bázi PVC,
 • Folie na bázi pryže,

 

Obr. 16: Střešní folie FATRAFOL

 • Hydroizolační souvrství,

Obr. 17: Střešní souvrství

 • Povlaky ve formě nátěrů.

Sklonité střechy

Příčiny poruch sklonitých střech jsou:

 • Stárnutí konstrukce krovu ze dřeva,

Obr. 18: Starý krov

 • Poškození izolačních vrstev,
 • Poškození zatékáním,

Obr. 19: Poškozená krytina padajícím ledem

 • biotické poškození škůdci,
 • Nadměrné zatížení konstrukce střechy.

Opravy se odstraňují:

 • Sanací dřeva,

Obr. 20: Sanace střešního krovu

 • Provedením nových tepelných izolací a hydroizolací,

Obr. 21: Parotěsná tepelná izolace

 • Odvětráním konstrukce,
 • Odstraněním nadměrného zatížení např. sněhu.

Obr. 22: Zatížení střechy sněhem

Opravy nosných konstrukcí se provádí:

 • Výměnou krokve, kleštiny nebo zhlaví trámu

Obr. 23: Výměna zhlaví trámu

Obr. 24: Protézování krokve a vazného trámu

 • Zesílením příložkami,

Obr. 25: Příložky do hřebenu

Obr. 26: Spoj plátováním

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Ploché střechy. Plochá střecha. DORR střechy [online]. 2012 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.dorrstrechy.cz/cs/strechy/pokryvacske-prace/ploche-cs/strechy/
 • Obr. 2: Šikmá střecha. Šikmá střecha. Faigl s.r.o. [online]. © 2013 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.faigl.cz/provadime/sikme-strechy/
 • Obr. 3: Nedostatečný sklon střechy. Nedostatečný sklon krytiny. Smartcity Ostrava [online]. © 2007 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/vady-navrhu-a-provadeni-sikmych-strech_N2242
 • Obr. 4:Tesařík krovový. Dřevokazný hmyz. Garten. cz [online]. © 2001-2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.garten.cz/a/cz/4662-bioticti-skudci-dreva-1/
 • Obr. 5:Poškození střech zatékáním. Poškození dřevěných prvků v důsledku zatékání srážkové vody Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/9597-zasady-pro-navrhovani-a-provadeni-horkovzdusne-likvidace-drevokazneho-hmyzu. Tzb info [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/9597-zasady-pro-navrhovani-a-provadeni-horkovzdusne-likvidace-drevokazneho-hmyzu
 • Obr. 6: Dilatační spára - plochá střecha. Dilatace ploché střechy. Google [online]. pur.cz [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: https://www.google.sk/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=671&q=dedmazay+dreamstime&oq=ded&
 • Obr. 7: Větrání střechy. Dvouplášťová střecha. KLEMPO [online]. MiRi © 2012 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.klempo-strechy.cz/?id=typy_strech
 • Obr. 8: Parozábrana izolace proti prostupu vodních par. Parozábrana. Moj dom [online]. © Copyright 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://mojdom.zoznam.sk/gl/3911/144859/Parozabrana-v-konstrukcii-strechy
 • Obr. 9: Izolace šikmá střecha. Zateplení šikmé střechy. Tepelné izolace [online]. © 2006-2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.tepelna-izolace.cz/nejcastejsi-otazky-pri-zatepleni-sikme-strechy.html
 • Obr. 10: Extrudovaný polystyren střešní. Extrudovaný polystyren Synthos XPS 30. ORFI trans trading s.r.o. [online]. © 2011 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.orfitrans.cz/extrudovany-polystyren.htm
 • Obr. 11: Polystyreny extrudované. Extrudovaný polystyren. Stavebniny e-schop [online]. Copyright © 2014 S [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.stavebniny-rychle.cz/extrudovany-polystyren.html
 • Obr. 12: Polystyren expandovaný bílý. Polystyrén expandovaný. ORAVEC [online]. oravec@noviny24.sk [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://oravec.noviny24.sk/announce/10/625/AKCIA-POLYSTYREN.html
 • Obr. 13: Nástřik PUR pěnou. PUR pěna. Pur.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.pur.cz/userfiles/image/02%20Oblokove%20a%20tvarove%20strechy/2%2C0%2C02.JPG
 • Obr. 14: Izolace minerální vlnou. Minerální vlna. STAVEBNICTVÍ3000.cz [online]. Copyright © 2001–2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelne-izolace-prehled-materialy-druhy-zpusoby-po/
 • Obr. 15: Bitumenové izolační pásy s posypem. Izolační pásy. Tegola.sk [online]. Copyright © 2010 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.tegola.sk/pasy_s_posypom.php
 • Obr. 16: Střešní folie FATRAFOL. Střešní fólie Fatrafol 810. FATRAFOL [online]. Copyright © 2001-2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.fatrafol.cz/cz/izolacni-folie/stresni-folie-hydroizolacni-system/
 • Obr. 17: Střešní souvrství. Skladba vrstev střechy. Google [online]. 2012 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.obrazky.cz/?q=st%C5%99echy+skladba&sgId=zZ4okBI-6Vuv9Ali_XIYzhwokSZbknwbTSRfYGLaTw%3D%3D&oq=st%C5%99echy+skladba&aq=-1&su=b
 • Obr. 18: Starý krov. Starý krov. Římsko katolická farnost Slavkov u Brna [online]. (c) 2005-2010 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.farnostslavkov.cz/clanky/z-zivota-farnosti-slavkovskeho-dekanstvi/
 • Obr. 19: Poškozená krytina padajícím ledem. Možná poškození střechy po zimě vlivem padajícího sněhu a ledu. STAVEBNICTVÍ3000.cz [online]. Copyright © 2001–2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/kontrolou-strechy-po-zime-usetrite-cas-i-penize/
 • Obr. 20: Sanace střešního krovu. Sanace půdních trámů a krovů. N+N [online]. © NAN střechy - Martin Nechvíl [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.nan-strechy.cz/sanace-pudnich-tramu-a-krovu
 • Obr. 21: Parotěsná tepelná izolace. Parotěsná tepelná izolace POLAR. Chmelík TRADE.cz [online]. www.eshop-rychle.cz [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.chmelik-trade.cz/Parotesna-tepelna-izolace-POLAR-1x5m-5m-bal-d2269.htm
 • Obr. 22: Zatížení střechy sněhem. Nadměrná sněhová nadílka. Bydlení STŘECHY [online]. © 2005-2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://strechy.bydleniprokazdeho.cz/strechy-a-prislusenstvi/jak-pecovat-o-strechu-v-zime.php
 • Obr. 23: Výměna zhlaví trámu. Výměna zhlaví nosných trámů krovu. Časopis Stavebnictví [online]. text: Jiří Langner [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/tisk.php?ID=386
 • Obr. 24: Protézování krokve a vazného trámu. Protéza vazného trámu a krokve. Tesařská Huť [online]. info@tesarskahut.cz [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.tesarskahut.cz/reference/hrazdenka-cesky-jiretin/
 • Obr. 25: Příložky do hřebenu.  Příložky do hřebenu. Stavíme pasivní dům [online]. Create a free website or blog at WordPress.com. [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://pdradlo.wordpress.com/2010/06/27/23-24-6-priprava-i-nosniku-vzduchotesna-rovina/prilozky-do-hrebenu/
 • Obr. 26: Spoj plátováním. Lepené spojení dřeva. Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226 [online]. obrázky a fotografie Ludvík Bartyzal [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.vyukovematerialy.cz/prace/rocnik8/ptm1.htm