Kožní soustava a termoregulace

Kůže (cutis, derma)

Kůže je největší plošný orgán pokrývající celý povrch těla. Plocha kůže dospělého člověka měří 1,6 – 2 m², váží přibližně 4 – 4,5 kg. Zaujímá tedy až 16 % hmotnosti člověka. Tvoří ochranný kryt těla, který odděluje vnitřní prostředí organismu od prostředí zevního. Tloušťka se pohybuje v rozmezí 1 – 4 mm.

Nejtenčí je kůže na očních víčkách, nejsilnější na dlaních, zádech a chodidlech. Novorozenec má kůži velmi tenkou. Kůže zdravého mladého
a dospělého jedince má svěží vzhled, je pevná, pružná a tažná.

Ve stáří se její pružnost zmenšuje a to má za následek vznik vrásek. Je také odolná proti mechanickému působení, jako je tlak, náraz, tření apod. Kůže zastává četné, životně důležité funkce: ochrannou, termoregulační, smyslovou, zásobní, vylučovací, resorpční a další. V kůži se nacházejí i smyslové buňky, kterými vnímáme bolest, tlak, tah, teplo.

 • Skládá se ze tří základních vrstev:

  • pokožky;

  • škáry;

  • podkožního vaziva.

 • Patří k ní řada přídatných orgánů:

  • vlasy;

  • chlupy;

  • nehty;

  • mazové a potní žlázy;

  • mléčná žláza.

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.
Víte, že ...

... každý den se odloučí z těla asi 10 g odumřelých pokožkových buněk?

... celá pokožka se dokáže vyměnit přibližně jednou za tři týdny?

... za život člověka se odloučí až 22 kg mrtvých kožních buněk?

... kůže je největší orgán lidského těla?

Doplňující učivo

Barva kůže

Barvu lidské kůže určují barviva: melanin, karoten a hemoglobin. Melanin je zodpovědný za černou a hnědou barvu, karoten za oranžovou barvu a hemoglobin za barvu červenou (hemoglobin je v cévách, proto dává kůži růžový nádech).

Celkové zbarvení kůže udává množství a kvalita melaninu. Díky tomuto pigmentu rozdělujeme lidstvo do tří skupin:

1) europoidé - kůže je světlá, tito lidé mají méně melaninu a méně potních žláz;

2) negroidé - jejich kůže je hnědá až černá, lidé mají véce potních žláz a pigmentu;

3) mongoloidé - jejich kůže je žlutá.

Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

Jak se jmenují jednotlivé vrstvy kůže?

Jaké funkce plní kůže?

Co způsobuje v dospělosti vrásky?

 

Víte, že ...

... kůže:

tvoří až 7% celkové hmotnosti?

tloušťka se pohybuje od 1 – 4 mm?

na víčkách je silná 0,4 mm?

na zádech je silná 4 mm?

hlavy a krku tvoří 11 % kůže?

trupu tvoří 30 % kůže?

horních končetin tvoří 23 % kůže?

dolních končetiny zaujímá 36 % kůže?