Chemický děj

Chemická reakce

V této části se seznámíme s chemickou reakcí jako dějem. Rozlišíme výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvedeme příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provedeme jejich klasifikaci a zhodnotíme jejich využívání.

Chemická reakce je děj, při kterém dochází v molekulách reagujících látek k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových.

Změny vazeb mají za následek vznik nových molekul.

Při chemických reakcích se přeměňují původní základní strukturní částice látek (molekuly, ionty nebo radikály) a současně vznikají nové látky (částice).

Reagující látky = reaktanty

Vznikající látky = produkty

Produkty reakce mají jiné chemické a fyzikální vlastnosti, než měly látky výchozí.                                                                                                                      

 
obrazek
  Obr. 1: Chemická aparatura

                                                                                                                                   

Zdroje

Obrázky:

Obr. 1:  Autor neznámý. http://technet.idnes.cz/ [online]. [cit. 5.6.2014]. Dostupný na WWW: http://i.idnes.cz/08/082/cl/FUR253055_ii_b_114c.jpg