Chemické rovnice

Chemické rovnice

Chemické rovnice vyjadřují pochody při chemických reakcích.

Na levou stranu rovnice píšeme prvky a sloučeniny, které do reakce vstupují (reaktanty), a na pravou stranu rovnice pak prvky a sloučeniny, které při reakci vznikají (produkty).

Obě strany spojujeme buď jednou šipkou, znázorňující průběh reakce, nebo dvěma protisměrnými šipkami, znázorňujícími vratnou reakci.

reaktanty \rightarrow produkty

reaktanty \rightleftharpoons produkty

Při řešení rovnic (určení koeficientů u jednotlivých látek) musíme dodržovat tato pravidla:

  • Počet atomů jednotlivých prvků musí být na levé a pravé straně stejný (zákon zachování hmotnosti).
  • Součet molárních hmotností násobený látkovým množstvím musí být na levé i pravé straně stejný.
  • U rovnic zadaných v iontovém tvaru musí být na obou stranách stejný součet elektrických nábojů.

Podle průběhu rozdělujeme chemické reakce na:

Reakce beze změny oxidačního čísla:

  • reakce protolytické,
  • reakce srážecí,
  • reakce komplexotvorné.

Reakce se změnou oxidačního čísla:

  • reakce oxidačně – redukční neboli reakce redoxní.

O chemické rovnici můžeme hovořit pouze v případě, že v jejím zápisu jsou doplněny všechny stechiometrické koeficienty. Jedná-li se pouze o kvalitativní zápis průběhu chemického děje bez doplněných koeficientů, nazýváme jej reakčním schématem.

příklad:

schema ..... Na + Cl_{2}\rightarrow NaCl

rovnice ...... 2 Na + Cl_{2} \rightarrow 2NaCl

Stechiometrické koeficienty uvádí kolikrát je přítomna daná molekula nebo atom.

 

Vyčíslování rovnic beze změny oxidačního čísla

Př. 1: Doplňte koeficienty do schématu chemické reakce:

SiO2  +  HF  →  SiF4  +  H2O 

Řešení:

Místo skutečných koeficientů si do schématu poznačíme neznámé a, b, …

 a SiO2 + b HF  →  c SiF4 + d H2O  

a sestavíme matematické rovnice pro jednotlivé druhy atomů, sledujeme počty atomů mezi reaktanty a porovnáváme je s počty atomů mezi produkty,

pro Si:              a = c

pro O:             2a = d

pro H:               b = 2d

pro F:                b = 4c

Teď můžeme řešit matematickým způsobem na základě postupného dosazování, nebo si za jednu neznámou dosadíme konkrétní hodnotu a = 1.

Získáme následující hodnoty: a = 1 , b = 4 , c = 1 , d = 2. 

Doplněním do schématu získáme rovnici:

 SiO2 + 4 HF  →  SiF4 + 2 H2O   

                                                    

Př. 2: Chlorid barnatý reaguje s fosforečnanem tridraselným za vzniku nerozpustného fosforečnanu barnatého a chloridu draselného.

Reakce probíhá podle rovnice:                        BaCl2 + K3PO4 → Ba3(PO4)2 + KCl

Řešení:

Místo skutečných koeficientů si do schématu poznačíme neznámé a, b, …

a BaCl2 + b K3PO4 → c Ba3(PO4)2 + d KCl

 

pro Ba2+:                    a = 3c

pro Cl:                     2a = d

pro K:                     3b = d

pro PO43- :                 b = 2d

při dosazení c = 1 obdržíme koeficienty a = 3 , b = 2 , c = 1 , d = 6:

 3 BaCl2 + 2 K3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6 KCl

 

Př. 3: Chromany (rozpustné) reagují s kyselinami za vzniku dichromanů a vody:

                          CrO_{4}^{2-} + H^{+}\rightarrow Cr_{2}O_{7}^{2-} + H_{2}O

  

Řešení úvahou:              2 CrO_{4}^{2-} + 2 H^{+} \rightarrow Cr_{2}O_{7}^{2-} + H_{2}O

 

 

 

Přílohy
Chemicke reakce - pl.doc Stáhnout
Chemicke reakce.ppt Stáhnout
Příklad

Vyčísli následující rovnice:

1.    SiO+ HF →SiF4 + H2O

2.    As2S3 + HCl → AsCl+ H2S

3.    (NH4)2SO4 + KOH →NH3 + K2SO4 + H2O

4.    PBr3 + H2O → H3PO3 + HBr

5.    Sb3+ + H2S → Sb2S3 + H+

6.    ZnO + OH- + H2O → [Zn(OH)4]2-

 

Řešení:

1.    SiO+ 4 HF →SiF4 +2 H2O

2.    As2S3 + 6 HCl → 2 AsCl+ 3 H2S

3.    (NH4)2SO4 + 2 KOH →2 NH3 + K2SO4 +2 H2O

4.    PBr3 + 3 H2O → H3PO3 +3 HBr

5.    2 Sb3+ + 3 H2S → Sb2S3 + 6 H+

6.    ZnO + 2 OH- + H2O → [Zn(OH)4]2-