Redoxní děje

Redoxní děje

Seznámíte se s podstatou redoxních dějů a se základními pojmy, které s tímto typem chemických reakcí souvisejí. Definujeme základní pojmy oxidace a redukce, oxidační a redukční činidla. Naučíte se zapisovat rovnice redoxních reakcí tak, aby odpovídaly zákonu zachování hmoty, a provádět výpočty z chemických rovnic.