Iontový zápis rovnic redoxních reakcí

Iontový zápis rovnic redoxních reakcí

Př. 8
Roztoky bromidů se oxidují dichromany v kyselém prostředí na volný brom za vzniku příslušných solí chromitých. Zapište děj chemickou rovnicí:

 

Př. 9
Chloridy se oxidují manganistanem v kyselém prostředí na chlór za vzniku manganaté soli. Zapište děj chemickou rovnicí:

 

Animace postupu vyčíslení

 

 

Úlohy k procvičení:

  • Fe2+ + MnO4 + H3O+ → Fe3+ + Mn2+ + H2O

  • NO2 + Fe2+ + H+ → Fe3+ + NO + H2O

  • I + MnO4 + H2O → IO3 + MnO(OH)2 + OH

Řešení:

  • 5 Fe2+ + MnO4 + 8 H3O+ → 5 Fe3+ + Mn2+ + 12 H2O

  • NO2 + Fe2+ + 2 H+ → Fe3+ + NO + H2O

  • 3 I + 6 MnO4 + 9 H2O → 3 IO3 + 6 MnO(OH)2 + 6 OH

 

 

Zdroje
  • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrintBrno, 1997, 248 s. ISBN 80-902402-0-8.
  • ŠRÁMEK, Vratislav. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 262 s. ISBN 80-7182-099-7.

Obrázky

  • Autorem animovaného obrázku je Jaroslav Svatoň
Opakování

Kyselina je (podle Brönstedovy protolytické teorie)  látka, která odštěpuje proton H+.

Ve vodných roztocích se odštěpený proton váže na molekulu vody:
H2O  +  H+  →  H3O+.

H3O+  se nazývá oxoniový kation.

Kyselé prostředí je v iontových rovnicích vyjadřováno buď pomocí H+ nebo H3O+.