Elektrochemie

V této kapitole získáte odpovědi například na otázky:
 

  • Jak lze utřídit kovy podle reaktivity?
  • Které kovy se nazývají ušlechtilé?
  • Lze různé reaktivity kovů využít k získávání energie?
  • Co jsou to galvanické články?
  • Které redoxní reakce probíhají samovolně?
  • Které kovy z Brönstedových kyselin vytěsňují vodík a které ne?
  • Co je to elektrolýza a k čemu se využívá?
  • Co je to galvanoplastika?
  • Souvisí korozivnost kovů s jejich (ne)ušlechtilostí?