Arrheniova teorie, neutralizace

Arrheniova teorie

Nejstarší novodobou teorii definující kyseliny a zásady navrhl švédský chemik Svante August Arrhenius:

 • kyselina = látka, která ve vodném prostředí odštěpuje proton H+

          obecně: HA ⇄ A- + H+

          příklad:  HCl ⇄ Cl- + H+

 • zásada = látka, která ve vodném prostředí odštěpuje anion hydroxidový OH-

          obecně: BOH ⇄ B+ + OH-

          příklad: NaOH ⇄ Na+ + OH-

Nedostatky Arrheniovy teorie:

 • kyselost nebo zásaditost je předem dána, nelze vysvětlit, proč se tatáž látka může chovat kysele i zásaditě

 • není schopna vysvětlit zásaditý charakter některých látek, které neobsahují hydroxidovou skupinu OH-, např. NH3, pyridin

 • neuvažuje význam vody jako rozpouštědla, uvolněný vodíkový proton z kyseliny není schopen samostatné existence a hydratuje se vodou na oxoniový kation H3O+:

            H+ + H2O → H3O+

 • neplatí pro nevodná prostředí

Neutralizace

Vzájemná reakce kyseliny a zásady se nazývá neutralizace. Výsledným produktem je voda a sůl.

Zdůvodnění:

V roztocích kyselin se podle Arrheniovy teorie vyskytují kationty H+ a v roztocích zásad anionty OH- . Vzájemnou reakcí vzniká molekula vody. Vzájemnou reakcí kationtu kovu a aniontu kyseliny vzniká sůl.

Příklad: NaOH + HCl → NaCl + H2O

                KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

Zdroje
 • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-7235-147-8.
 • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrintBrno, 1996, ISBN 80-902200-4-5.  
 • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996, ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

 • Obr. 1: volné dílo.commons.wikimedia.org [online]. [cit.5.9.2014]. Dostupný na WWW:

           http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arrhenius2.jpg?uselang=cs

 • Obr. 2: Praggue.commons.wikimedia.org [online]. [cit.20.9.2014]. Dostupný na WWW:

           http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Molecule15.jpg?uselang=cs

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Mgr. Marie Jankovská.

 

 

Přílohy
neutralizace zásady kyselinou.pdf Stáhnout
Osobnosti

Obr. 1: Svante August Arrhenius

Svante August Arrhenius

Švédský fyzik a chemik, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie. V roce 1903 obdržel Nobelovu cenu za elektrolytickou teorii disociace.

Rozšiřující pojmy
          Obr. 2:Pyridin. Organická aromatická heterocyklická sloučenina uhlíku, vodíku a dusíku. Za normálních podmínek se jedná o bezbarvou, hořlavou kapalinu mísitelnou s vodou a ethanolem... Zobrazit více
Laboratorní cvičení

Neutralizace zásady kyselinou - viz přílohy