Chemická termodynamika

Chemická termodynamika

Termodynamika se zabývá studiem fyzikálních a chemických dějů spojených s energetickými změnami.

Soustava = část prostoru s jeho hmotnou náplní

Typy soustav:

  • otevřená - vyměňuje s okolím energii i hmotu,

  • uzavřená – vyměňuje s okolím pouze energii,

  • izolovaná – nevyměňuje s okolím energii ani hmotu, jedná se o idealizaci, k níž se mohou reálné soustavy pouze blížit.

Stavové veličiny:

  • používáme je k popisu stavu, ve kterém se soustava nachází,

  • jsou závislé jen na počátečním a konečném stavu soustavy, nikoliv na cestě, kterou soustava prošla,

  • dělíme je na:

    • extenzivní – závisí na velikosti soustavy (hmotnost, objem, látkové množství),obrazek

Obr. 1: Příklad extenzivní veličiny - hmotnost

  • intenzivní – nezávisí na velikosti soustavy (teplota, tlak, hustota).

                obrazek

Obr. 2: Příklad intenzivní veličiny - teplota

Pro snahu o udržení alespoň jedné intenzivní veličiny konstantní se většina reakcí provádí za konstantního tlaku = izobarické děje.

Dílčí lekce
Zdroje

Obrázky

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Mgr. Marie Jankovská

Úkol

Popřemýšlejte o příkladech otevřených, uzavřených a izolovaných soustav a poté k jednotlivým obrázkům přiřaďte typ soustavy.

1. Hrníček s víčkem

 

Obr. 3: Hrníček s víčkem

2. Termoska s čajem

Obr. 4: Termoska s čajem

3. Živý organismus

Obr. 5: Živý organismus