s-prvky

s-prvky

Jako s-prvky označujeme všechny prvky periodického systému, které mají své valenční elektrony pouze v orbitalech s

 Skupina   Nekovy  Kovy  Valenční elektrony   Umístění s-prvků v periodické tabulce

 I.A

 H

 Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

 ns;  n = 1, ..., 7

 II.A

 

 Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra 

 ns;  n = 2, ..., 7

 VIII.A

He

 

 1s2