Vlastnosti

Vlastnosti

 

Prvky skupiny 1. A jsou měkké, nízkotající, stříbrobílé kovy, které tvoří krystaly s prostorově centrovanými kubickými mřížkami. Lithium je tvrdší než sodík, ale měkčí než olovo. Specifické rozměry atomů alkalických kovů udělují těmto prvkům charakteristické vlastnosti. Slabá vazba jednoho valenčního elektronu je příčinou nízkých teplot tání, teplot varu, hustot. Naopak tyto prvky mají vysokou tepelnou a elektrickou vodivost. Alkalický kov lithium má za normální teploty nejmenší hustotu. Všechny alkalické kovy charakteristickým způsobem barví plamen. Toto chování je základem analytického stanovení alkalických kovů plamenovou fotometrií nebo atomovou absorpční spektroskopií.

Jedná se o velmi reaktivní, silně elektropozitivní chemické prvky. Chemická reaktivita postupně roste se stoupajícím protonovýn číslem. S vodou reagují bouřlivě za vzniku vodíku a příslušného hydroxidu. Hydroxidy alkalických kovů patří mezi silné zásady. Reagují s kyslíkem za vzniku oxidů (např. Li), peroxidů M2O2 (např. Na), hyperoxidů MO2 (např. K). S vodíkem vytváří pevné hydridy iontové povahy MH. S dusíkem vytváří amidy MNH2, imidy M2NH, nitridy M3N a azidy MN3.S ostatními prvky vytváří iontové sloučeniny, které jsou velmi dobře rozpustné.
Lithium barví plamen červenofialově, sodík žlutě, draslík světle fialově, rubidium červeně, cesium modře.

V přírodě se jako elementární kovy nevyskytují. Vyrábí se většinou elektrolýzou svých hydroxidů nebo chloridů.

 

Shrnutí vlastností:

 • měkké, stříbrolesklé, neušlechtilé kovy s malou hustotou /Li, Na, K jsou lehčí než voda, plavou na vodě/

 • na vzduchu se snadno oxidují a pokrývají se vrstvou oxidačních produktů

 • uskladňují se pod vrstvou petroleje /inertní rozpouštědlo/

 • jsou dobrými vodiči tepla a elektřiny

 • nízká hodnota elektronegativity způsobuje vznik iontových vazeb

 • jsou velmi reaktivní, mají silné redukční schopnosti

 • redukují polokovy a kovy z jejich sloučenin: SiF4 + 4K → Si + 4FK
   
 • při reakci s vodou vzniká vodík: 2M + H2O → 2MOH + H2
   
 • reakce s vodou má explozivní charakter
   
 • s vodíkem tvoří hydridy, v nichž jsou vázány iontově: 2M +H2 → 2M+H
   

 • při hoření vzniká z lithia oxid, ze sodíku peroxid, z ostatních alkalických 
  kovů superoxidy

 

 

Zdroje
 •    GAŽO, Ján. Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava: Alfa, 1974, ISBN 63-552-77. 

Obrázky

Video

 

Obrázek

Obr. 1: Barvení plamene

Odkaz

Krájení sodíku - video


http://www.youtube.com/watch?v=UPitJEkDYeI