Fluor

Fluor, fluorum, 9F, F2

Fluor se vyskytuje v přírodě v minerálech fluorit (kazivec) CaF2, kryolit Na3[AlF6] (hexafluorohlinitan sodný), apatit Ca5(PO4)3F,Ca5(PO4)3Cl.

Vyrábí se oxidací fluoritu elektrolýzou taveniny: 2 F – 2 e →   F2

Fluor je žlutozelený plyn, reaguje se všemi prvky (výjimka He, Ne, Ar) za vzniku fluoridů. Má ze všech prvků nejvyšší elektronegativitu.
Je velmi silným oxidačním činidlem – reaguje dokonce i s vodou:
2 F2 + 6 H2O →  4 H3O+ + 4 F + O2

Používá se jako surovina pro výrobu anorganických i organických látek.

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

 

 

Obrázek

Obr. 1: Fluorit (kazivec)

Obrázek

Obr. 2: Apatit

Obrázek

Obr. 3: Kryolit

Zamysli se

Proč se fluor přidává do zubních past, když je jedovatý? Zjistilo se, že kde je fluoru dostatek, je zubního kazu méně! Kyselé prostředí nevyhovuje zubní sklovině. Kyseliny v potravě se pouštějí do zuboviny a leptají a leptají… Máme-li však v zubovině fluoru dostatek, kyseliny ji nemohou leptat.