Chlor

Chlor, chlorum, 17Cl, Cl2

Chlor se v přírodě vyskytuje v minerálu halit (sůl kamenná) NaCl, v mořské vodě jsou rozpuštěné NaCl, KCl, MgCl2.

V laboratoři se připravuje oxidací kyseliny chlorovodíkové manganistanem draselným nebo burelem:

2 KMnO4 + 16 HCl →  5 Cl2 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O

MnO2 + 4 HCl →   Cl2 + MnCl2 + 2 H2O

Průmyslově se vyrábí oxidací chloridu sodného elektrolýzou jeho roztoku nebo taveniny. Při elektrolýze roztoku vzniká na katodě hydroxid sodný a vodík, na anodě chlor:

NaCl →  Na+ + Cl

2 Na + 2 H2O →   2 NaOH + H2

2 Cl - 2 e →  Cl2

Při elektrolýze taveniny na katodě vzniká sodík, na anodě chlor:

NaCl →  Na+ + Cl

2 Na+ + 2 e →  2 Na

2 Cl - 2 e →  Cl2

Vlastnosti chloru

Chlor je žlutozelený plyn, jedovatý, karcinogenní, dráždí a leptá sliznice (v 1. sv. válce použit jako bojový plyn). Je velmi reaktivní, s kovy i nekovy reaguje za vzniku chloridů:

2 Na + Cl2 →  2 NaCl

2 Fe + 3 Cl2 →  2 FeCl3

Cu + Cl2 →  CuCl2

2 P + 5 Cl2 →  2 PCl5

S vodíkem reaguje za vzniku chlorovodíku:

H2 + Cl2 →  2 HCl

Reaguje s bromidy za vzniku bromu a s jodidy za vzniku jodu:
2 KBr + Cl2 →  Br2 + 2 KCl

2 KI + Cl2 →  I2 + 2 KCl

Jeho reakcí s vodou vzniká chlorová voda:

Cl2 + 2 H2O → H3O+ + Cl + HClO

Kyselina chlorná oxiduje amoniak a aminy, čehož se využívá při výrobě dezinfekčních prostředků, např. chloraminu:

HClO + NH3 →  NH2Cl + H2O

Použití chloru

Chloru se využívá při výrobě chlorovodíku a kyseliny chlorovodíkové, plastů, freonů, rozpouštědel, bělicích a dezinfekčních prostředků. Důležité je i jeho použití při dezinfekci vody.

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

 

Obrázek

Obr. 1: Sůl kamenná (halit)

Obrázek

Obr. 2: Chlor

Víte, že ...

... chlor a jeho sloučeniny patří mezi nejdůležitější pomocníky člověka v boji s nebezpečnými mikroorganismy? Určitě máte doma prostředek SAVO. Jeho hlavní součástí je chlornan sodný. Kromě toho, že se používá jako čisticí a dezinfekční prostředek, můžete si s jeho pomocí třeba na dětském táboře vytvořit vybělené obrazce na oddílovém tričku.

Vypočítej

Jaký objem chloru je třeba pro jeho reakci s vodíkem, aby vzniklo 112 dm3 chlorovodíku?

Výsledek:

56 dm3

 

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Příprava a vlastnosti chloru