Brom

Brom, bromum, 35Br, Br2

V přírodě se brom vyskytuje v bromidech rozpuštěných v mořské vodě.

Připravuje se z bromidů reakcí s chlorem:

2 NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

Vyrábí se oxidací bromidů elektrolýzou taveniny:

NaBr → Na+ + Br-

Na anodě vzniká brom:

2 Br- - 2e- → Br2

Brom je červenohnědá kapalina, z níž se uvolňují páry, které dráždí a leptají sliznice, je jedovatý, karcinogenní. Je málo rozpustný ve vodě – vzniká bromová voda. Reaguje s jodidy za vzniku jodu:

2 NaI + Br2 → 2NaBr + I2

Brom se využívá jako oxidační činidlo, při výrobě barviv, léčiv a fotografického materiálu.

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Obrázek

Obr. 1: Brom

Víte, že ...

„Dědovi na vojně dávali do čaje brom, aby nemyslel na ženské.“ Podle vojáků a brigádníků na chmelu měl brom snižovat sexuální choutky, ale pravděpodobně se nikdy do žádného čaje nedával. Po třech nočních poplaších či směně na česačce ztratil člověk choutky i bez bromu.

Pokus

Víte, že… když se nalije brom do rajčatové šťávy, odbarví se? Brom se váže na dvojné vazby barviva v rajčatech (lykopen), a tím působí postupnou změnu barvy. V určité fázi se tomuto pokusu říká duha.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Reakce hliníku s bromem