Jód

Jod, iodum, 53I, I2

Jod se vyskytuje v jodidech rozpuštěných v mořské vodě, v jodičnanu sodném NaIO3, který doprovází chilský ledek (dusičnan sodný).

Přípravuje se z jodidů reakcí s chlorem nebo bromem:

2 NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

2 NaI + Br2 → 2NaBr + I2

Vyrábí se oxidací jodidů elektrolýzou:

KI → K+ + I-

Na anodě vzniká jod:

2 I- – 2e- → I2

Vlastnosti jodu

Jod je tmavě fialová krystalická látka, má schopnost sublimace. Páry leptají a dráždí sliznice, pevná látka dráždí pokožku. Je málo rozpustný ve vodě, rozpouští se v nepolárních rozpouštědlech.

Využití jodu

Používá se k výrobě barviv, 5 % roztok jodu v ethanolu (jodová tinktura) k dezinfekci ran. Roztok jodu v jodidu draselném, tzv. Lugolův roztok, lze využít k důkazu škrobu – vzájemnou reakcí vzniká modrofialové zbarvení.

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Obrázek

Obr. 1: Jod

Zajímavost

Pokud by došlo k jaderné havárii, lidé by potřebovali jodidové tablety. Víte proč? Při štěpení uranu se uvolňuje radioaktivní jod. Tělo jod potřebuje a nerozlišuje, jestli je radioaktivní nebo ne. Uloží si ho do štítné žlázy, kde se záhy rozpadne a tento orgán ozáří. Pojídáním jodidových tablet si vytvoříme nadbytek jodu v těle a  další už nepřijmeme. Radioaktivní jod má ale i tak své využití, a to při léčbě rakoviny štítné žlázy.

Hlavním zdrojem jodu jsou mořské produkty a mořská sůl.

Doplňující učivo

Proč jod sublimuje? Sublimaci můžeme vysvětlit slabými přitažlivými silami mezi molekulami jodu v krystalech.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Sublimace jodu

Laboratorní cvičení

Sublimace jodu