p4-prvky – chalkogeny

p4 – prvky – chalkogeny

V VI. A skupině (16.skupině) se nacházejí kyslík O, síra S, selen Se, tellur Te a polonium Po. Název chalkogeny pochází z řeckého chalkos = ruda a gennao = tvořím, od toho je český název rudotvorné prvky.

Mají 6 valenčních elektronů v orbitalech ns a np, jejich elektronová konfigurace je tedy ns2 np4. Do stabilní elektronové konfigurace jim chybí 2 elektrony, které mohou získat:

  • vytvořením aniontu X2– přijetím 2 elektronů – jen s alkalickými kovy; stabilita sloučenin pak klesá v řadě O, S, Se, Te, Po
  • vytvořením dvou jednoduchých kovalentních vazeb
  • vytvořením jedné dvojné kovalentní vazby
  • ve vzbuzeném stavu se může vaznost S, Se a Te zvýšit na 4 nebo na 6

Tab.1: Vlastnosti chalkogenů

 Z

 Značka

 Elektronová

 konfigurace

 Elektro-

 negativita

 Teplota

 tání  °C

 Teplota

 varu °C

 Oxidační

 čísla

 Skupenství

 Barva

  8

 O

 [He] 2s2 2p4

 3,5

 – 218,8

 – 182,0

 – II, –I

 plynné

 bezbarvý

 16

 S

 [Ne] 3s2 3p4

 2,5

 119

 445

 –II, IV, VI

 pevné

  žlutá

 34

 Se

[Ar] 3d10 4s2 4p4

 2,4

 220

 688

 –II, IV, VI

 pevné

 červená

 šedá

 52

 Te

 [Kr] 4d10 5s2 5p4

 2,1

 452

 1390

 –II, IV, VI

 pevné

 šedá

 84

 Po 

 [Xe] 4f14 5d10   6s2  6p4

 2,0

 254

 962

 -II,II, IV,VI

 pevné

 radioaktivní

 stříbřitě

 bílá

 

Ve skupině klesá elektronegativita, reaktivnost a stabilita sloučenin, roste bod tání i varu a kovový charakter (O,S nekov, Se a Te polokovy, Po kov).

Kyslík se od ostatních chalkogenů velmi liší svými vlastnostmi.

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

 

Zapamatuj si

O Slečno Sejměte ž Podprsenku

Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

Vytvoř vzorce sloučenin: 

kyselina disiřičitá

thiosíran sodný

sulfid amonný

kyselina peroxosírová

heptahydrát síranu železnatého

kamenec draselno-hlinitý

Vytvoř názvy sloučenin:

CaSO∙ 2 H2O

H2S2O7

FeS2

Ag2S

NaHSO3

H6TeO6

HgS

BaSO4