p3-prvky – pentely

p3 – prvky – pentely

V V. A skupině (15. skupině) se nachází dusík N, fosfor P, arsen As, antimon Sb a bismut Bi.

Mají 5 valenčních elektronů v orbitalech ns a np, jejich elektronová konfigurace ve valenční vrstvě je tedy ns2 np3 . Do stabilní elektronové konfigurace jim chybí 3 elektrony, které mohou získat vytvořením tří kovalentních vazeb nebo vznikem aniontu N3– (P3–), ale to jen ve výjimečných případech, protože je to děj energeticky velmi nevýhodný.
Dusík je maximálně čtyřvazný ( v NH4+ ), ostatní prvky mohou být až pětivazné (ve vzbuzeném stavu).

Ve skupině shora dolů klesá stabilita sloučenin s oxidačním číslem V a roste stabilita sloučenin s oxidačním číslem III.

Ve skupině shora dolů narůstá kovový charakter.

Tab.1: Vlastnosti pentelů

 Z

 Značka

 Elektronová

 konfigurace

Elektrone-

gativita

 Teplota

 tání  °C

 Teplota

 varu  °C

 Oxidační

 číslo

 Vlastnosti

  7

 N

 [He] 2s2 2p3

 3,0

 – 210

 – 196

 –III, –II, –I  I,II,III,IV,V

 plyn

 15

 P

 [Ne] 3s2 3p3

 2,1

 44 (bílý)

 280 (bílý)

 – III, III, V

 nekovová

 pevná látka

 33

 As

 [Ar] 3d10 4s2 4p3

 2,0

 

 633*

 – III, III, V

 polokov

 51

 Sb

 [Kr] 4d10 5s2 5p3

 1,9

 630

 1 640

 (– III), III, V

 polokov

83

Bi

 [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3

 1,9

 271

 1 560

 III, (V)

 kov

* šedý arsen (sublimuje)

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Zapamatuj si

Náš Pan Asistent Sbalil Biletářku.

Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

Vytvoř vzorce sloučenin:

dusičnan draselný

chlorid amonný

arsan

kyselina difosforečná

oxid dusný

fosfan

dihydrogenfosforečnan vápenatý

Vytvoř názvy sloučenin a iontů:

NH4NO3

NaNO2

P4O10

H2N2O2

CaHPO4

NH4+

H3AsO4

AsO33–