Uhlovodíky

Uhlovodíky

Uhlovodíky jsou nejjednodušší organické sloučeniny obsahující ve svých molekulách pouze atomy uhlíku a vodíku. Uhlovodíky dělíme:

 • podle tvaru uhlíkatého řetězce:

  • acyklické (alifatické) – uhlíkatý řetězec je otevřený – přímý nebo rozvětvený

  • cyklické – uhlíkatý řetězec je uzavřený (kruhový)

 • podle typu vazeb mezi atomy uhlíku:

  • nasycené (mezi atomy uhlíku jsou pouze jednoduché vazby) – patří sem alkany a cykloalkany

  • nenasycené (mezi atomy uhlíku je alespoň jedna násobná vazba) – patří sem alkeny, alkadieny a alkyny

  • aromatické (obsahují delokalizovaný systém π elektronů)