Chemické vlastnosti

Chemické vlastnosti

Obecně jsou alkany synonymem pro málo reaktivní sloučeniny – již jejich dříve užívaný název – parafiny – tuto vlastnost vyjadřuje (z latinského parum affinis = málo slučivý).

Chemické vlastnosti alkanů jsou ovlivněny především hybridním stavem uhlíkových atomů a polaritou (resp. nepolaritou) chemických vazeb.

Všechny uhlíkové atomy v molekulách alkanů jsou v hybridním stavu sp3.

Všechny chemické vazby (C-C, C-H) v molekulách alkanů jsou nepolární a relativně pevné, takže vůči polárním a iontovým činidlům jsou alkany prakticky netečné. Pro alkany je proto charakteristické homolytické štěpení kovalentní vazby.

Z uvedených skutečností vyplývá, že uskutečnitelné reakce alkanů jsou:

  • radikálová substituce (hybridní stav se nemění),
  • radikálová eliminace (hybridní stav se snižuje) a
  • přesmyk = izomerace (hybridní stav se nemění).