Dieny

Alkadieny (dieny)

Alkadieny představují skupinu uhlovodíků se dvěma dvojnými vazbami v molekule, které jsou řazeny do skupiny nenasycených uhlovodíků.

První část kapitoly je věnována problematice rozdělení dienů podle vzdálenosti dvojných vazeb a chemickým vlastnostem nejzajímavější skupiny dienů, a to konjugovaných dienů. Do textu jsou proto zařazena reakční schémata pro snazší porozumění.

Druhá část potom zahrnuje přehled nejdůležitějších zástupců dienů.