Smyslová soustava

SMYSLOVÁ SOUSTAVA (organa sensuum)

Pro náš organismus je nesmírně důležité, aby byl neustále informován o všem, co se v jeho okolí, i jeho blízkosti odehrává. Za tímto účelem jsou vytvořeny smyslové orgány, jejichž prostřednictvím přijímáme, zachycujeme, zpracováváme a rozeznáváme nejrůznější podněty ze zevního i vnitřního prostředí. Jedná se např. o podněty tepelné, světelné, bolestivé, hmatové a jiné.

Protože na tělo působí velké množství podnětů, jsou vytvořeny specializované receptory (čidla) pro vnímání pouze jednoho druhu podnětu.

Smysl je vjem vzniklý činností smyslových buněk. Člověk má 5 základních smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat.

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Pět smylsů ikony řízen mozkem. Stock photos. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id=15603058&img_type=1
Úkol

Vhodné i pro ZŠ

Vyjmenuj 5 základních smylů člověka.

Kterým smyslem získává člověk nejvíce informací z vnějšího prostředí?

 

Zamysli se

Který smysl je podle tebe nejdůležitější v každodenním životě člověka?

 

Obrázek

Obr. 1: Smysly