Charakteristika a názvosloví fenolů

Fenoly

Kyslíkaté deriváty, jako funkční skupinu obsahují jednu nebo více hydroxylových skupin – OH připojených na uhlíkový atom, který je součásti aromatického kruhu.

Funkční skupina: hydroxylová - OH

Obecný vzorec: Ar-OH

Dělení  fenolů

 a) podle počtu  – OH skupin:

  • jednosytné       1 – OH
  • dvojsytné          2 – OH
  • trojsytné           3 – OH

b) podle arylového zbytku:

  • kresoly ( od toluenu)
  • naftoly (od naftalenu)

Názvosloví fenolů

Nejčastěji jsou využívány triviální nebo semitriviální názvy, systematické pojmenovávání se téměř nepoužívá.

Nejdůležitější fenoly a jejich názvy

Tab. 1: Názvy fenolů

   

Zdroje

Obrázky

Odkaz

Procvičování názvosloví

http://www.mujstudijnisvetonline.eu/doc/opory/ch/chemie.doc

Zadání + řešení

                    

 

Pracovní list

Alkoholy a fenoly

         

 

Obrázek

Obr. 1: Molekula fenolu