Důležití zástupci

Nejdůležitější zástupci

Fenol C6H5OH

Je bezbarvá krystalická látka, na vzduchu se zbarvuje do růžova. Je jedovatý, má leptavé účinky, omezeně se rozpouští ve vodě, 10% roztok fenolu se nazývá karbolová voda = „karbolka“, leptá kůži a ničí bakterie. Používá se k syntézám organických látek (fenoplasty, barviva, fenolftalein, epoxidové pryskyřice, chlorované fenoly). Největší množství se vyrábí z kumenu.

Kresoly - o-, m-, p- CH3C6H4OH

Vyznačují se silnějšími desinfekční účinky, ale jsou méně jedovaté než fenol. Jsou obsaženy v černouhelném dehtu. Lyzol je mýdlový roztok kresolu. Používají se k výrobě fenoplastů, impregnaci dřeva.

Dvojsytné a trojsytné fenoly

Mají antiseptické účinky, jsou jedovaté a žíravé.

Pyrokatechol C6H4(OH)2

Používá se pro fotografické vývojky.

Katecholaminy

Jsou odvozeny od pyrokatecholu (název vychází z anglického catechol = pyrokatechol). Mezi katecholaminy se řadí adrenalin, noradrenalin a dopamin. Mezi deriváty patří například izoprenalin. V organismu patří mezi neurotransmitery v nervovém systému (sympatomimetika), hormony tvořené dření nadledvinek a používají se jako léčiva v medicíně (při kolapsu krevního oběhu). Jejich nerovnováha ovlivňuje řadu psychických onemocnění.

 Rezorcinol C6H4(OH)2

Důležitá surovina např. v barvářském průmyslu (fluorescein, eosin, azobarviva) a v kožním lékařství se používá se jako antiseptikum.

Hydrochinon C6H4(OH)2

Snadno se oxiduje, má silné redukční účinky. Používá se do fotografických vývojek a jako inhibitor polymerace.

Naftoly C10H7OH (1-naftol; 2-naftol)

Bezbarvé krystalické látky. Oba izomery jsou rozpustné v alkoholech, etherech a chloroformu. Jsou reaktivnější než fenol. Vyrábějí se tavením alkalických solí naftalensulfonových s hydroxidem sodným. Uplatňují se při výrobě barviv jako pasivní složka pro azobarviva a v organické syntéze.

 

Zdroje
  1. KADLECOVÁ, Libuše. WIKISKRIPTA.CZ. [online]. [cit. 23.10.2014]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Fenolftalein.png

Obrázky

 

Přílohy
Doplňovačka Fenoly - zadání.pdf Stáhnout
Doplňovačka Fenoly -řešení.pdf Stáhnout
Obrázek

Obr. 1: Popálená ruka fenolem

Doplňující učivo

Fenolftalein FF

patří mezi významné acidobazické indikátory s přechodovou oblastí při pH 8,2–10,0. (1)

Struktura FF

Příprava FF z fenolu a ftalanhydridu

Obrázek

Obr. 2: Krystaly adrenalinu v polarizačním mikroskopu

Procvič si

Doplňovačka fenoly                            

zadání

řešení

v excelu jsou v příloze

Čti také

Chceš se dozvědět o barvivech více?

Obr. 3: Potravinářská barviva