Charakteristika a názvosloví etherů

Charakteristika a názvosloví etherů

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků, ke kyslíkovému atomu jsou připojeny dva uhlovodíkové zbytky. Lze je odvodit od hydroxyderivátů nebo od molekuly vody náhradou atomů vodíků organickými zbytky. Ve srovnání s hydroxysloučeninami jsou výrazně méně polární, lze je považovat za nepolární látky. Protože netvoří  vodíkové můstky, mají nízké body varu a s iontovými činidly reagují obtížně.

Obecný vzorec: R – O – R´     R, R´ alkyly nebo aryly

Funkční skupina: etherová    - O -

Názvosloví

Systematické substituční

Alkoxy skupina OR´ (R´ je jednodušší uhlovodíkový zbytek) + název základního hydridu 

metoxyethan CH3-O-CH2CH3

ethoxyethan CH3CH2 - O - CH2CH3 

Funkční skupinové (radikálové)

 Názvy uhlovodíkových zbytků se seřadí v abecedním pořadí (druhý se dává do závorky) + ether.

Názvy substituovaných alkylů a arylů a dále názvy nesubstituovaných alkylů a arylů začínající lokantem se dávají do závorek. U nesubstituovaných alkylů a arylů bez lokantů se dává do závorky druhý název.

diethylether CH3CH2 - O - CH2CH3 

ethyl(methyl)ether CH3-O-CH2CH3

methyl(vinyl)ether CH2=CH-O-CH3

Triviální

 

 

Zdroje
  1. WIKIPEDIA.ORG. Ether [online]. [cit. 7.11. 2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter
Prezentace
Ethery.pptx
Pracovní list

Zopakuj si hydroxysloučeniny a ethery, vyplň pracovní list (zadání, řešení).

Hydroxysloučeniny, ethery

Víte, že ...

„Éter“  je slovo s více významy?

"V chemii tím myslíme zástupce homologické řady ethery, případně konkrétní sloučeninu diethylether.

V řecké mytologii boha jasného světla Aithéra (latinsky Aethera).

V alchymii se jednalo o klasický element, pravou podstatu  aether.

V antické filozofii byl prostor za orbitou Měsíce zaplněn tekutinou, kterou Aristoteles nazval éterem. Éter byl nevažitelný, pružný a nezničitelný. V indické filozofii se jednalo o pátou esenci hmoty, tzv. prázdno.

Ve fyzice byl považován za látku, která je médiem pro šíření elektromagnetického záření.

A v moderní době označení proniklo i do her, éter je látka pro vytváření bytostí ve hře Magic, případně  Aether, fiktivní planeta, ve hře Metroid Prime 2" (1).