Názvosloví karbonylových sloučenin

Názvosloví karbonylových sloučenin

Aldehydy

 Systematický název

Název základního uhlovodíku + přípona –al (–dial).

Je-li přítomna nadřazenější skupina, používá se pro =O předpona oxo– a pro  –CHO předpona formyl.

kyselina 4-formylbenzoová

Jednoslovný název

Vychází z latinského názvu, většinou se tvoří z názvu příslušné kyseliny náhradou zakončení –ová kyselina příponou –aldehyd.

Starší způsob

Základní uhlovodík (nepočítá se karbonylový C) + přípona karbaldehyd, nyní se  používá jen u cyklických uhlovodíků.

Opisný název

Spojení aldehyd + 2. pád názvu kyseliny, která by vznikla oxidací tohoto aldehydu.

Triviální názvy

Jsou vžité u základních aldehydů (akrolein) a přírodních aldehydů (vanilin).

Tab. 1: Příklady názvů aldehydů

Ketony

Systematický název

Název základního uhlovodíku + přípona –on. Je- li přítomna nadřazenější skupina, používá se předpona oxo –.

kyselina 3-oxopentanová

Dvousložkové - funkční název

 Zastaralé, abecedně seřazené uhlovodíkové zbytky + název keton.

Triviální názvy 

Některé jsou velmi vžité a používanější než systematické (aceton).

Tab. 2: Příklady názvů ketonů

Chinony

Systematický název

K názvu aromatického základního hydridu se připojí (lokanty) + přípona chinon. Častěji se však uvádějí lokanty před názvem.

Tab. 3: Příklady názvů chinonů

 

Zdroje
  1. ROTÍCI.[online]. [cit.1.6. 2014]. Dostupné z: http://www.sps-ul.cz/lib/exe/fetch.php/pro_studenty:9._karbonylove_slouceniny.doc
Prezentace
aldehydy.pptx
Prezentace
ketony.pptx
Kontrolní otázka

Proč se obvykle neuvádí lokant aldehydické skupiny?

Úkol

Nazvi následující sloučeniny:

a)

b)

c)

Řešení: