Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny. Patří do skupiny kyslíkatých derivátů uhlovodíků a obsahují ve své molekule jednu nebo více karboxylových skupin -COOH.

Obecný vzorec karboxylové kyseliny

Rezonanční struktury karboxylové kyseliny

V porovnání s běžnými kyselinami anorganickými patří většinou ke kyselinám středně silným až slabým. Schopnost odštěpovat proton, a tedy i síla kyselin, souvisí s délkou uhlíkatého řetězce a přítomných substituentech.

Karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty jsou v živých organismech poměrně časté a vyskytují se i v nejdůležitějších metabolických dějích.

V přírodě jsou velmi rozšířené, volně v těle mravenců a kopřiv (kyselina mravenčí). Častěji jsou ve formě solí (kyselina šťavelová) nebo ve formě esterů (mastné kyseliny v triacylglycerolu - glyceridech, nižší kyseliny v ovocných esterech v ovoci).

Zopakujte si obecné poznatky o kyselinách (postranní sloupec)!

Zdroje

Obrázky

Odkaz

Teorie kyselin a zásad

Nejběžněji se používá  Brönsted-Lowryho definice: Kyseliny jsou  látky schopné odštěpovat proton a zásady jsou látky schopné přijmout proton.

Více na :

Kyseliny (obecně)   

Obr. 1: Univerzální pH papírek

Organická kyselina

Úkol

Zamysli se nad tím, kde se můžeš setkat s organickými kyselinami v běžném životě!

Obr. 2: Mravenec lesní

Rozšiřující pojmy
Přečti si více o octech - prezentace http://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=zucvmtg