Názvosloví kyselin

Názvosloví kyselin

Substituční názvosloví

Název karboxylové kyseliny je tvořen přídavným jménem vytvořeným z názvu příslušného uhlovodíku a koncovky –ová (případně –diová) a podstatným jménem kyselina. Karboxylová skupina se započítává do délky řetězce, pokud řetězec je lineární a obsahuje maximálně dvě karboxylové skupiny.

Karboxylová skupina se nezapočítává do délky řetězce, pokud řetězec je cyklický nebo aromatický, případně lineární řetězec obsahuje více než dvě karboxylové skupiny. V tomto případě se použije koncovka –karboxylová.

Triviální názvosloví

Mnoho karboxylových kyselin patří mezi velmi dlouho známé organické sloučeniny a mají proto vžité triviální názvy odvozené například od jejich výskytu. Jsou pravidly IUPAC dovoleny.

Acyl RCO-  vzniká odtržením – OH skupiny z karboxylu, jeho název je odvozen od názvu kyseliny a má koncovku yl nebo – oyl.

Acyl obrazek

Přehled karboxylových kyselin (1)

   Tab. 1: Nasycené monokarboxylové kyseliny

    

Tab. 2: Nasycené dikarboxyové kyseliny

Tab. 3: Nenasycené karboxylové kyseliny

Tab. 4: Nenasycené dikarboxylové kyseliny

Tab. 5: Aromatické karboxylové kyseliny

   

Zdroje
  1. WIKIPEDIA.ORG. [online]. [cit. 2. 6. 2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karboxylov%C3%A9_kyseliny
  2. WIKIPEDIA.ORG. [online]. [cit. 4.6.2014]. Dostupné z:http://encyklopedie.vseved.cz/chemick%C3%A9+n%C3%A1zvoslov%C3%AD
Opakování

Chemické názvosloví - chemická nomenklatura

Moderní chemické názvosloví je systematické, vyjadřuje jednoznačně strukturu sloučeniny i strukturní chemický vzorec.

Dřívější názvosloví je označováno jako triviální, přejímalo původní názvy známých látek (glycerín), nebo vyjadřovalo výskyt (kyselina mravenčí), případně vlastnosti (čpavek). U řady složitějších látek (často přírodních) nebo běžně používaných látek se názvy využívají dodnes.

Semisystematické = semitriviální názvy jsou kombinací systematického a triviálního názvosloví. Buď se připojí přípona specifikující charakteristickou funkční skupinu (triviální glycerín, semitriviální glycerol – vyjadřuje přítomnost hydroxy skupiny) nebo se hlavně u přírodních látek systematickými předponami a zakončením upřesní složení látky (3,4-dihydroxyfenylalanin).

Organizace, zabývající se chemickou nomenklaturou i chemickou terminologií, se nazývá Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (International Union of Pure and Applied Chemistry, běžně se označuje zkráceně IUPAC. Všechny názvoslovné dokumenty IUPAC jsou vydávány v anglickém jazyce.

Více na: http://encyklopedie.vseved.cz/chemick%C3%A9+n%C3%A1zvoslov%C3%AD

Pracovní list

Názvosloví karboxylových kyselin

pracovní list