Substituční deriváty karboxylových kyselin

Substituční deriváty karboxylových kyselin

Substituční deriváty karboxylových kyselin se odvozují nahrazením jednoho nebo více vodíků v uhlovodíkovém řetězci karboxylové kyseliny jinou charakteristickou skupinou:

   Tab. 1: Substituční deriváty

Názvosloví

Substituční názvy

Skládají se z názvu příslušné kyseliny a předpony vyjadřující substituent. Karboxylová skupina –COOH má nejvyšší prioritu a čísluje se od ní uhlovodíkový řetězec; další charakteristická skupinu se označuje předponou: halogen-, amino-, hydroxy, oxo-, nitro-.

Semisystematické názvy

Užívají triviální název karboxylové kyseliny, kterému předřazují předponu označující substituent. Poloha na uhlíku 2 se označuje α, na uhlíku 3 β, na uhlíku 4 γ atd.           

Triviální názvy

 Používají se běžně, v mnoha případech častěji než systematické názvy.

 

Pracovní list

Substituční deriváty   

                                       
 Vypracuj pracovní list zaměřený na  substituční deriváty kyselin.