Opakování karboxylových kyselin a jejich derivátů

(A) Opakování - karboxylové kyseliny a jejich deriváty

1. doplňte tabulku:

Vzorec

Systematický název

 

maleinanhydrid

CCl3COOH

 

 

dimethyltereftalát

 

kyselina salicylová

C17H33COONa

 

CH2=CH-CN

 

 

chlorid kys. benzoové

COCl2

 

 

2. doplňte a vedle rovnice napište název děje a hlavního produktu:

CH3COOH   +  CH3CH2CH2OH     ⇆

                                                            →   

 

                                                                            zvýšená teplota

CH3CH2CH(Cl)COOH  +  H2O        ⇆

 

 

3. Zapište rovnicí nejvhodnější přípravu nebo výrobu (vždy 1 rovnici): 

  • chloridu kyseliny benzoové

 

  • anhydridu kyseliny máselné

 

  • amidu kyseliny propionové

 

  • nitrilu kyseliny adipové

 

  • 2-chlorpropanové kyseliny

 

_______________________________________________________________

(B) Opakování - karboxylové kyseliny a jejich deriváty

1. doplňte tabulku:

Vzorec

Systematický název

 

ftalanhydrid

CH3CH2CH2COOCH2CH3

 

(CH3COO)3Al

 

 

kyselina salicylová

 

serin

CN(CH2)4CN    

 

 

acetanhydrid

H2NCONH2

 

2. doplňte a vedle rovnice napište název děje a hlavního produktu:

   CH3COOH   +  C2H5OH     ⇆

 

                                                   →  CH3COCl  +  HCl  + SO2

 

                                                  zahřátí

      CH2(OH) CH2CH2COOH   ⇆

 

 

3. Zapište rovnicí nejvhodnější přípravu nebo výrobu (vždy 1 rovnici):

  • nitrilu kyseliny mravenčí

 

  • propylesteru kyseliny máselné

 

  • amidu kyseliny adipové

 

  • dichloridu kyseliny ftalové

 

  • 3-chlorbutanové kyseliny

 

Pracovní list

Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

Pracovní list zábavnou formou

Odkaz

Osmisměrka

substitučmí a funkční deiváty